top of page

Vyhlásenie slovenských útulkov

23. mája 2021

Bratislava

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vytvorila iniciatíva Zvierací ombudsman webovú aplikáciu NÁJDITE SA ONLINE (www.najditesa.online). V súčasnosti združuje 22 útulkov s viac ako 200 zaregistrovanými zvieratami. Jej cieľom je pomôcť záujemcom o adopciu, či dočasnú opateru vybrať si v spolupráci s útulkom to najvhodnejšie zviera a vyhnúť sa tak možným rizikám, či nepríjemným situáciám.

Zdroj

bottom of page