top of page

VYHLÁSENIE 29. ROČNÍKA SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2023

28. júla 2023

Bratislava

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.
Uzávierka prihlášok je 30. 11. 2023.

Zdroj

bottom of page