top of page

Vyhlásenie - ÚMS opätovne odmieta novelu zákona o ochrane prírody z dielne MŽP SR

17. júna 2024

Únia miest Slovenska opätovne žiada NR SR o stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR

Únia miest Slovenska opätovne žiada NR SR o stiahnutie

novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR


Únia miest Slovenska naďalej  trvá na svojom stanovisku, že táto novela zákona  vychádza v ústrety developerom a investorom a ohrozuje, ako životné prostredie a kvalitu života obyvateľov, tak aj rozpočty miest. Nesúhlasíme, aby sa v čase klimatickej krízy, kedy je potrebné zeleň  v mestách ešte viac chrániť, prijímali zákony, ktoré nereflektujú na túto hrozbu. Rovnako nesúhlasíme, aby mestá prišli o kompenzáciu vo forme finančnej náhrady, alebo náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.


Opakujeme tiež,  že predmetná novela zákona o ochrane prírody a krajiny neprešla žiadnou odbornou diskusiou, v dôvodovej správe používa zavádzajúce argumenty a bola predkladaná v skrátenom legislatívnom konaní, na čo nebol relevantný dôvod. Taktiež ho vetovala, v čase svojej pôsobnosti,  aj prezidentka SR.

ÚMS preto  opätovne  žiada  stiahnutie tejto novely  z rokovania národnej rady SR, a jej riadne prerokovanie v pripomienkovom konaní tak, aby boli akceptované všetky relevantné pripomienky samospráv. Pokiaľ sa tak nestane, apelujeme na poslancov a poslankyne  NRSR, aby novelu zákona v aktuálnom znení neschválili.

Zdroj

bottom of page