top of page

Výzva miest štátu: Chceme spolupracovať!

26. augusta 2020

Košice

V priestoroch v Historickej radnice mesta Košice sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska za prítomnosti primátorov najväčších miest na Slovensku. Hlavnými bodmi programu boli najmä prerokovanie pandemického plánu, otázka tvorby nového programového obdobia 2021-2027, riešenie problémov v oblasti odpadového hospodárstva a hluku v mestách, prijatie novely Zákona o obecnej polícii a o stave zmien v Zákone o verejnom obstarávaní.

Mestá stoja v prvej línii v boji s pandémiou, finančnou aj klimatickou krízou. Občania sa prioritne obracajú na svojich zástupcov v mestách, od ktorých očakávajú riešenia a pomocnú ruku pri aktuálnym existenčných hrozbách. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Myslíme si, že mestá sú v boji s pandémiou a v boji s ďalšími existenčnými problémami zo strany štátu podceňované. Mestá však majú veľmi kľúčovú úlohu a chcú si ju plniť. Potrebujeme preto spolupracovať a nie len ustavične bojovať.“ Spolupráca štátu a samosprávy by mala byť širšia a lepšia, aby mala samospráva vytvorené dostatočné podmienky pre plnenie si svojich úloh a cieľov. Len silné mestá dokážu realizovať potrebné zmeny, ktoré zabezpečia ich stabilitu a tým aj bezpečnejšiu budúcnosť pre obyvateľov počas krízy a existenčných hrozieb, ktorým spoločnosť čelí. Na rokovaní Prezídia ÚMS bol prerokovaný aj Pandemický plán a úlohy, ktoré pre samosprávu z neho vyplývajú. Prezídium ÚMS sa dohodlo, že zástupcovia krajských miest, ktorí budú súčasťou riadiacich orgánov pre krízu na okresných úradoch v sídle kraja, budú súčasne zabezpečovať prenos informácii pre všetky mestá v rámci jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC). Len včasné a jednoznačné informácie v území zabezpečia predchádzanie nekontrolovanému šíreniu sa pandémie. Súčasná pandémia ukázala, že mestá si zaslúžia zvýšenú pozornosť a podporu zo strany štátu aj pri tvorbe pravidiel pre nové programovacie obdobie pre čerpanie eurofondov v rokoch 2021-2027. Mestá sú pripravené zabezpečiť rozvoj svojho územia a preto očakávajú, že štát využije ich potenciál a vytvorí im na to vhodné podmienky. „Regionálny rozvoj je veda. Sme presvedčení o tom, že štát by mal komunikovať s primátormi a starostami v území o tom, ako bude rozvoj celého územia Slovenska vyzerať. Musíme brať pri tom do úvahy to, ako ľudia žijú a nie to, ako je Slovensko nelogicky administratívne rozdelené, povedal na tlačovej konferencii prezident ÚMS Richard Rybníček. Únia miest Slovenska apeluje na vládu a parlament, aby venovali mestám viac pozornosti a počúvali aj potreby samosprávy.

Zdroj

bottom of page