top of page

Výstavbu nájomných bytov s podporou štátu majú naštartovať nové pravidlá

31. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) má rovnako problém s tým, ako sa zmeny predkladajú. Nespochybňuje síce myšlienku potreby výstavby nájomných bytov v mestách a obciach, je však presvedčená, že je to možné efektívne riešiť zmenou zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Zdroj

bottom of page