top of page

Spoločné vyhlásenie predsedu vlády a zástupcov samosprávnych združení: UMS, ZMOS, SK8

20. júla 2023

Bratislava

Vláda Slovenskej republiky a samosprávy vnímajú závažnosť finančnej situácie, v ktorej sa kraje, mestá a obce nachádzajú. Čo sa týka nedostatku financií, vláda i jednotlivé samosprávy sú na jednej, spoločnej lodi.
Za vzniknutú situáciu - nedostatok zdrojov - nemôže ani jedna strana, chýbajú tak v štátnom rozpočte, ako aj v pokladniciach samospráv. Vláda sa zaväzuje, že urobí všetko pre to, aby do polovice augusta našla také riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo a ktoré umožní štátny rozpočet.

Zdroj

bottom of page