top of page

Slovensku hrozí, že sa od 1. 1. 2023 zastaví zber odpadov

21. októbra 2022

ÚMS, spoločne s ďalšími partnermi, žiada MŽP SR, aby bezodkladne zriadilo krízový štáb zložený so zástupcov rezortu, ako aj so zástupcov ÚMS, APOH, ZOVP a ZOP a ZMOS, ktorý prehodnotí aktuálny stav po posledných legislatívnych zmenách a spolu s kompetentným rezortom navrhne nevyhnutné zmeny a stratégiu ďalšieho rozvoja.

Zdroj

bottom of page