top of page

SIEA v spolupráci s krajmi vybuduje 23 centier udržateľnej energetiky

28. decembra 2023

Bratislava, Slovakia

Poukážky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam podľa SIEA za osem rokov jeho fungovania využilo viac ako 59.000 domácností.

Zdroj

bottom of page