top of page

Rokovanie Republikovej rady ÚMS v Pezinku

10. júna 2024

Stav mestských rozpočtov 2024, reforma financovania materských škôl a výzva vláde SR na riešenie podpory cudzincov v mestách. Toto boli témy dnešného rokovania Republikovej rady Únie miest Slovenska (ÚMS) v členskom meste Pezinok.

Stav mestských rozpočtov 2024, reforma financovania materských škôl a  výzva vláde SR na riešenie podpory cudzincov v mestách. Toto boli témy dnešného  rokovania Republikovej rady Únie miest Slovenska (ÚMS) v členskom meste Pezinok. Zástupcovia ÚMS sa zhodli, že mestá robia maximum, aby obyvateľom, aj napriek zhoršujúcim sa finančným a legislatívnym podmienkam, poskytovali kvalitné služby pre ich každodenný život, ako aj pre rozvoj svojho územia. Žiadajú však vládu, aby pri svojich rozhodnutiach brala výrazný ohľad na to, aký vplyv majú v praxi  na fungovanie samospráv. Aktuálna situácia je dlhodobo neudržateľná. ÚMS je, ako relevantný a odborný partner, pripravená na diskusiu a spoluprácu pri hľadaní riešení so všetkými partnermi a predstaviteľmi vlády SR v zásadných témach, ktoré sa dotýkajú samospráv a ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov.

Zdroj

bottom of page