top of page

Rok 2022 sa bude niesť v znamení zásadných rokovaní o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050, k čomu sa členské štáty EÚ zaviazali.

16. januára 2022

Bratislava

Zástupcovia ÚMS a niektorých členských miest úspešne absolvovali prvý ročník Akadémie managementu udržateľnosti pre municipality

Zdroj

bottom of page