top of page

Reakcia ÚMS na zámer MIRRI vytvoriť národný plán modernizácie verejných vodovodov a kanalizácií

19. júna 2024

ÚMS zaznamenala vyjadrenie štátneho tajomníka MIRRI SR Michala Kaliňáka vytvoriť národný program dobudovania a modernizácie verejných vodovodov a kanalizácií v regiónoch Slovenska. Tento zámer vítame a podporujeme, považujeme takéto rozhodnutie za dôležité nielen pre zvýšenie kvality života obyvateľov, ale aj rozvoj územia - nielen vidieka, ale aj mestských regiónov.

Reakcia ÚMS na zámer MIRRI vytvoriť národný plán modernizácie verejných vodovodov a kanalizácií


Únia miest Slovenska (ÚMS) zaznamenala vyjadrenie štátneho  tajomníka MIRRI SR Michala Kaliňáka vytvoriť národný program dobudovania a modernizácie verejných vodovodov a kanalizácií v regiónoch Slovenska. Tento zámer vítame a podporujeme, považujeme takéto rozhodnutie za dôležité nielen pre zvýšenie kvality života obyvateľov, ale aj rozvoj územia -  nielen vidieka, ale aj mestských regiónov.


Je však smutné, že žiadnej z doterajších vlád sa nepodarilo vytvoriť mechanizmy pre naplnenie záväzkov v oblasti životného prostredia,  kam patrí aj prístup k pitnej vode a riešenie odpadového hospodárstva. Slovensko tento záväzok prijalo už v protokole k prístupovej zmluve k EÚ z roku 2004 a tieto mechanizmy by umožnili žiť veľkej časti obyvateľov Slovenska tak, ako sa v 21.storočí patrí.


ÚMS navrhuje, aby nevyhnutnou súčasťou národného programu boli aj viaceré finančné mechanizmy, ktoré umožnia tento ambiciózny program realizovať v čo najkratšom čase.  Vo svojich koncepčných dokumentoch, ktoré sme adresovali tejto, ako  aj predchádzajúcim vládam, dlhodobo presadzujeme zmenu financovania územnej samosprávy a navrhujeme viaceré nástroje financovania rozvoja regiónov. Okrem posilnenia vlastných zdrojov a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rôznych záťaží sme odporučili aj vznik štátneho rozvojového a modernizačného fondu. Ten by mal umožniť  zabezpečiť dlhodobé a stabilné financovanie projektov a postupné odstránenie modernizačného dlhu, vrátane výstavby a modernizácie vodovodov a kanalizácií v regiónoch Slovenska.

Zdroj

bottom of page