top of page

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček dnes prijal pozvanie ministra financií Eduarda Hegera k diskusii o Pláne obnovy Slovenska.

24. novembra 2020

Bratislava

Richard Rybníček: „Únia miest Slovenska víta diskusiu k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“. Slovensko nevyhnutne potrebuje jasnú víziu, ktorá presahuje jedno volebné obdobie, najmä takú, ktorá nebude konzervovať neudržateľné, ale prinesie inovácie a reakciu na prebiehajúce a očakávané trendy. Nielen v ekonomike, ale aj v správe štátu.“

Richard Rybníček: „Únia miest Slovenska víta diskusiu k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“. Slovensko nevyhnutne potrebuje jasnú víziu, ktorá presahuje jedno volebné obdobie, najmä takú, ktorá nebude konzervovať neudržateľné, ale prinesie inovácie a reakciu na prebiehajúce a očakávané trendy. Nielen v ekonomike, ale aj v správe štátu.“ Ako v úvode materiálu „Moderné a úspešné Slovensko“, definuje podpredseda vlády a minister financií, cieľom realizácie vízie je: „...urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť“. Podľa Únie miest Slovenska je možné tento ambiciózny cieľ naplniť iba výrazným posilnením zodpovednosti miest, obcí a regiónov pri rozvoji a správe územia.

Zdroj

bottom of page