top of page

Prehľad dotácií pre 5 veľkých miest a 4 samosprávne kraje

8. marca 2022

Ktoré aktivity boli finančne podporené samosprávami a v akej sume?
O.Z. Alvaria vytvorilo vizualizáciu dát o poskytnutých dotáciách, ktorými samosprávy finančne podporovali rôzne aktivity na svojom území

Zdroj

bottom of page