top of page

Praktický sprievodca prípravy elektronického hlasovania a vyjadrenia názoru občanov prostredníctvom platformy consider.it
3. december 2021 09:00-10:30 hod.

30. novembra 2021

online

V rámci pokračovania školiacich aktivít pre samosprávu Úradníci úradníkom 2 predstaví Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ďalší z elektronických nástrojov, ktorý môžete zdarma využívať v online priestore

Zdroj

bottom of page