top of page

Pomoc cudzincom vo vašej samospráve

28. januára 2021

Bratislava

Aj členské mestá ÚMS sa zapojili do projektu KapaCITY. Zamestnanci miest Bratislava, Banská Bystrica a Trnava, ale aj Košického samosprávneho kraja, budú vďaka zapojeným organizáciám Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, OZ Marginal a Nadácia Milana Šimečku vedieť lepšie pracovať s cudzincami, mať viac interkultúrneho porozumenia a lepšie komunikovať, ako aj pochopiť právne otázky súvisiace s pobytom a integráciou cudzincov na Slovensku.
Viac informácií k téme príchodu cudzincov na Slovensko nájdete na www.kapacity.sk

Zdroj

bottom of page