top of page

Podujatie pre zamestnancov a volených predstaviteľov samospráv: Participácia a verejné priestory
12. 10. 2021

6. októbra 2021

online

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje aj v októbri 2021 vo vzdelávaní pre samosprávu v rámci programu „Na občanoch záleží“. Tento mesiac je venovaný téme: Participácia a verejné priestory. Na podujatiach sa dozviete, ako je možné zapájať obyvateľov miest a obcí do jednotlivých rozhodovacích procesov pri tvorbe verejných priestorov. Priblížime konkrétne skúsenosti z Bratislavy, Sniny a Brna.

Zdroj

bottom of page