top of page

Ovplyvní návrh ministra práce príjmy samospráv?

9. novembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá združuje desiatky slovenských miest, zatiaľ nevie odhadnúť, aký vplyv by takéto rozhodnutie mohlo mať na samotné príjmy samosprávy. V súčasnosti sa totiž ešte nedá predpokladať, do akej miery sa využitie tejto možnosti zvýši.
„Obávame sa však, že pokiaľ túto podporu stratia mimovládne organizácie, ktoré v mestách poskytujú rôzne druhy verejnoprospešných služieb – v oblasti sociálnych služieb, mimoškolského vzdelávania, športu, kultúry či environmentálnej výchovy, tak pocítia výpadok týchto služieb a aktivít obyvatelia našich miest. Mestá, v ich aktuálnej finančnej situácii, nemajú prostriedky na financovanie týchto organizácií dotáciami."

Zdroj

bottom of page