top of page

Otvorenie Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

11. septembra 2023

Bratislava

Samosprávne subjekty dokázali zareagovať na migračnú krízu veľmi rýchlo a odídencom z Ukrajiny poskytli nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zložitou životnou situáciou bezprostredne po ich vstupe na územie SR. Dôležitú rolu zohrali aj následne pri ich sociálnom začlenení do našej spoločnosti. Na poskytnutú pomoc utekajúcim osobám v krízovej životnej situácii môžu samosprávy opäť požiadať o finančný príspevok na výdavky spojené s pomáhajúcimi aktivitami pre odídencov z Ukrajiny. Finančné prostriedky na tento účel sú čerpané v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v celkovej výške 12 096 000,- eur.

Zdroj

bottom of page