top of page

Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť

11. júla 2021

online

28. júla 2021 o 13:00
Príspevok predstaví možnosti samospráv pri procese tvorby dobrovoľníckych programov na ich území, ako aj konkrétne zrealizované príklady takýchto aktivít. Okrem toho poukáže na to, ako dobrovoľníctvo pomáha a zvyšuje záujem ľudí o svoje okolie, spoločnosť a jednotlivé znevýhodnené skupiny obyvateľstva, motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu cez rôzne oblasti a aktivity, dáva im reálnu skúsenosť byť súčasťou, nebyť pasívnym a zlepšovať veci vo svojom okolí.

Zdroj

bottom of page