top of page

Organizácia Envi-Pak: Nejasnosti v evidovaní zloženia obalov má riešiť súčasná vláda.

12. júna 2023

Bratislava

SR sa zaviazala do roku 2035 recyklovať minimálne 65 % a skládkovať 10 % komunálneho odpadu.

Zdroj

bottom of page