top of page

Online verejné prezentácie návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022–2024 spojené s diskusiou

17. februára 2022

I. stretnutie: 22.2.2022; 13:00 – 14:30
II. stretnutie: 24.2.2022; 16:00 – 17:30
III. stretnutie: 2.3.2022; 18:00 – 19:30
IV. stretnutie: 4.3.2022; 10:00 – 11:30
V. stretnutie: 9.3.2022; 16:00 – 17:30

Zdroj

bottom of page