top of page

Online diskusia "OBNOVA BUDOV - AKO VYUŽIŤ POTENCIÁL Z EUROFONDOV "
1. jún 10.00 - 11:30

27. mája 2021

online

Správna obnova budov vie Slovensku pomôcť plniť svoje klimatické záväzky a prispieť k uhlíkovej neutralite. Okrem prostriedkov z Plánu obnovy, s obnovou budov počíta aj nové programové obdobie eurofondov s predbežnou alokáciou na verejné budovy aj obytné budovy. Pri správnom a motivačnom nastavení nenávratných finančných príspevkov vie významne pomôcť aj súkromný sektor. Ktoré budovy chceme v najbližších rokoch obnoviť a ako a kto to zaplatí?

Zdroj

bottom of page