top of page

Odborný seminár KLIMASKEN
Dátum: 21. 9. 2022, v čase od 13:00 do 16:30 hod

5. septembra 2022

Bratislava, Slovakia

KLIMASKEN je nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy, t. j. emisií skleníkových plynov

Zdroj

bottom of page