top of page

Novela zákona o školskej samospráve zvýhodní súkromné a cirkevné školy, myslí si Únia miest Slovenska

26. októbra 2021

Bratislava

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má meniť aj zákon o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení zvýhodní zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na úkor zariadení zriadených samosprávou.

Zdroj

bottom of page