top of page

Nezmyselnými krokmi vlády je najviac zasiahnutá samospráva. Štát sa odvoláva na to, že nám príjmy rastú. Tento argument nie je klamstvo, je však účelovo použitý

5. júna 2022

Rozhovor s J. Červenákovou o dopade opatrení inflačného balíčka na fungovanie samospráv

Zdroj

bottom of page