top of page

Návrhy MŽP SR týkajúce sa problematiky odpadu sú podľa samospráv a zberových spoločností časovo nesplniteľné a v rozpore s legislatívou aj bežnou praxou.

14. novembra 2022

Vyjadrenie prezidenta APOH k aktuálnej téme nakladania so zmesovým komunálnym odpadom od 1. 1. 2023.

Zdroj

bottom of page