top of page

Návrh novely zákona, ktorý by mal obmedziť či zakázať používanie pyrotechniky, plánujú predložiť v septembri.

17. júla 2022

Bratislava

Pracovná skupina, zaoberajúca sa zákazom pyrotechniky, rokuje so zástupcami miest a obcí a Slovenskou asociáciou pyrotechnických firiem (SAPF) o kompetencii samospráv regulovať miesta, kde bude možné použiť zábavnú pyrotechniku.

Zdroj

bottom of page