top of page

MIRRI - Mapa partnerstva

30. mája 2024

Cieľom je zverejnenie súhrnu informácií o výzvach Programu Slovensko (PSK) a Plánu obnovy a odolnosti (POO) v prehľadnej forme a umožní potenciálnym žiadateľom lepšie sa orientovať v aktuálnych možnostiach získania nenávratného príspevku zo zdrojov PSK a POO.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie NFP a budúcich prijímateľov realizuje iniciatívu Mapa partnerstva, ktorej cieľom je zverejnenie súhrnu informácií o výzvach Programu Slovensko (PSK) a Plánu obnovy a odolnosti (POO) v prehľadnej forme a umožní potenciálnym žiadateľom lepšie sa orientovať v aktuálnych možnostiach získania nenávratného príspevku zo zdrojov PSK a POO.

Zdroj

bottom of page