top of page

Ministerstvo životného prostredia predstavilo historicky prvý Klimatický zákon SR

31. januára 2023

Bratislava, Slovakia

Návrh definuje povinnosti, ktoré musia orgány verejnej správy, samosprávy či iné povinné osoby plniť.

Zdroj

bottom of page