top of page

Mimoriadny grantový program SPP

26. októbra 2020

Cieľom je riešenie aktuálnych problémov s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdroj

bottom of page