top of page

Mestá nestihnú dostavať byty ani cesty

4. augusta 2022

Bratislava

Štát reaguje neskoro a nejasne, sťažujú sa starostovia
Nová metodika MIRRI neuvádza podrobný postup pri žiadostiach o zvýšenie eurofondových príspevkov v rámci IROP.

Zdroj

bottom of page