top of page

Mestá žiadajú vyšší podiel zo zdrojov EÚ a plánu obnovy

11. novembra 2021

Ako ÚMS uviedla vo svojom otvorenom liste vláde a poslancom NR SR, predstavitelia štátu majú stále čas na to, aby „urobili poriadok a odstránili deštruktívny rezortizmus“.

Zdroj

bottom of page