top of page

Krajské školské úrady sú prvým krokom k reorganizácii školstva, Únia miest Slovenska ich zavedenie víta

14. apríla 2021

Bratislava

ÚMS víta opätovný vznik krajských školských úradov. Reagovala tak na návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý so sebou prináša vznik školských úradov v každom samosprávnom kraji. ÚMS chce v rámci diskusie o zmenách v regionálnom školstve presadzovať princípy decentralizácie, ktoré dlhodobo presadzuje.

Zdroj

bottom of page