top of page

Konferencia SIEA - Regionálna energetika, súčasnosť a perspektíva z pohľadu samospráv

11. mája 2023

Banská Bystrica

Vyjadrenia odborníkov, ktoré zazneli na konferencii SIEA, k téme energetická regionálna politika.

Zdroj

bottom of page