top of page

KONFERENCIA: Odolné sídliská pre budúcnosť – nový prístup k budovaniu klimaticky odolných miest

9. októbra 2023

Bratislava, Slovakia

Kedy: 26. 10. 2023
Kde: Vodárenské múzeum, Devínska cesta 5364, 841 04 Karlova Ves

Zdroj

bottom of page