top of page

Komuniké zo 49. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR

28. októbra 2020

Lučenec, Slovakia

Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť finančným manažérom miestnych samospráv, tentokrát online formou, čo najširšie spektrum kvalitných a aktuálnych informácií.

Zo záverov 49. Odbornej konferencie je logickou výzvou AKE SR "podporovať také iniciatívy, ktoré prinesú stabilizáciu a plynulosť tokov financií a možnosť efektívne financovať dnes často podfinancované investície a služby. Komunálni ekonómovia sa hlásia k týmto iniciatívam a ponúkajú svoju odbornosť a kvalifikovanú znalosť komunálnych financií a ekonomiky samosprávy ako celku." ÚMS podporuje AKE SR v tomto úsilí a chce byť silným partnerom v tak dôležitej téme, ako je finančná stabilita miestnej samosprávy. Viac o záveroch konferencie v komuniké AKE SR na tomto linku: https://4d31ff95-7dd3-4164-abb7-f57c87ab87cb.usrfiles.com/ugd/4d31ff_55518beadc6a4d6aaf1d6492e8548bf4.pdf

Zdroj

bottom of page