top of page

Košice nepovažujú vypínanie verejného osvetlenia za optimálne šetrenie

29. septembra 2022

Košice, ako člen Únie miest Slovenska, z dôvodov viacerých nepredvídaných výdavkov negatívne vplývajúcich rozpočet mesta, rokuje s vládou o návrhu kompenzácií pre samosprávy.

Zdroj

bottom of page