top of page

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

9. marca 2021

Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“ prijatej Európskou komisiou. Samosprávam pomôže pri hľadaní správnych opatrení a ponúka prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.

Zdroj

bottom of page