top of page

Jana Červenáková: Bez zásadnej zmeny prístupu štátu k samosprávam, budú musieť ísť odídenci do zasadačiek ministrov, štátnych tajomníkov, do foyer ministerstiev.

31. augusta 2022

Mestá sú v súčasnosti vo veľmi zložitej situácii, keďže začínajú pociťovať dôsledky znížených príjmov, inflácie a energetickej krízy. Mestá urobia, aj v prípade druhej vlny, čo budú môcť, ale bez peňazí nemožno očakávať, že dokážu byť nápomocné tak, ako na začiatku roka.

Zdroj

bottom of page