top of page

E-learningový nástroj ELoGE

28. apríla 2022

Dobrý úradník ako partnerská organizácia Rady Európy pre implementáciu projektu ELoGE predstavuje e-learningový nástroj, ktorý reprezentuje jednotlivých 12 princípov dobrého demokratického vládnutia a ktorý ponúka príklady dobrej praxe zo zahraničia ale aj z domáceho prostredia

Zdroj

bottom of page