top of page

Diskusia | Európska zelená dohoda v regiónoch

8. februára 2021

online

Miestne a regionálne samosprávy v Európskej únii zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií. Na ich pleciach tiež stojí 70 percent opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 percent adaptačných opatrení. To znamená, že pri presadzovaní cieľov a opatrení spojených s Európskou zelenou dohodou budú regióny a miestne samosprávy hrať nezastupiteľnú úlohu.

Zdroj

bottom of page