top of page

Diskusia: Zelená vízia pre Slovensko
26. mája 2022, v čase 17:00 – 18:30

24. mája 2022

Kníhkupectvo Martinus, Obchodná 516, 811 06 Bratislava alebo online

Širšia odborná diskusia s odborníkmi s rôznych oblastí o našej – klimatickou zmenou a dnes už aj vojnou – poznačenej budúcnosti naprieč sektormi

REPowerEU – PRÍLEŽITOSŤ ALEBO HROZBA PRE SLOVENSKÚ ENERGETIKU?

Európska komisia predstavila 18. mája 2022 návrh akčného plánu REPowerEU (https://bit.ly/3yMMsQu). 

Akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré chce EK realizovať pre bezpečnejšiu, dostupnejšiu a čistejšiu energiu. Vzhľadom na vývoj udalostí a ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine sa k téme ochrany klímy postupne pridala aj aktuálna téma odstránenia závislosti na dovozoch ruského plynu, rozvoj úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Už koncom tohto mesiaca, 30.-31. mája 2022 bude o návrhu REPowerEU rokovať Európska rada.

Obrázok odstránený odosielateľom. ✅S akým stanoviskom pôjde do Bruselu premiér Heger?

Obrázok odstránený odosielateľom. ✅Je REPowerEU pre našu energetiku skôr dobrá príležitosť alebo nebezpečná hrozba?

Obrázok odstránený odosielateľom. ✅Dokážeme fungovať bez ruského plynu? A ak áno kedy?

Obrázok odstránený odosielateľom. ✅Sme pripravení na masívne programy úspor, zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoj OZE?

Aj na tieto otázky budeme s našimi pozvanými odborníkmi hľadať odpovede, moderátorkou diskusie je Eva Mihočková. Svoje otázky môžete klásť prostredníctvom Slido – #SKI.

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou a dnes už aj vojnou – poznačenej budúcnosti naprieč sektormi.

Podujatie je online: https://youtu.be/nbjfw4J8BGQ

Zdroj

bottom of page