top of page

Diskusia: Kultúra vládnutia na Slovensku
24.2.2022 v čase 10:00-11:30

16. februára 2022

online

• Aká je kultúra vládnutia na Slovensku?
• Kto ju určuje?
• Aká je úloha občianskej spoločnosti?

Zdroj

bottom of page