top of page

DISKUSIA: Aké riešenia našej energetickej závislosti vieme realizovať cez budovy?
30. mája 2022, v čase 9:00 - 10:30 hod.

23. mája 2022

online

Pozvánka na online diskusiu, ktoré organizuje platforma Budovy pre budúcnosť

Európska komisia predstavila plán REPower EU, ktorý kladie dôraz aj na úspory energie ako aj obnoviteľné zdroje energie. Slovensko bude teraz formovať svoju pozíciu k návrhu Komisie.

K akému záväzku sa mala zaviazať Vláda SR? Čo ak nám plyn prestane prúdiť rozhodnutím Ruska? Akými opatreniami tieto ciele dosiahneme?

Ako je biznis sektor pripravený prispieť k riešeniam tejto urgentnej energetickej situácie?

Zdroj

bottom of page