top of page

Desatoro riešení pre zníženie spotreby vo verejných budovách

19. júna 2022

Bratislava

Budovy pre budúcnosť a Úrad vlády Slovenskej republiky pripravili užitočný zoznam rýchlych opatrení na zníženie spotreby energie vo verejných budovách.
Vďaka týmto opatreniam je možné znížiť spotrebu energie až o 20 percent.

Zdroj

bottom of page