top of page

Celoslovenská online konferencia k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

10. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zorganizovala Celoslovenskú online konferenciu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu s cieľom ponúknuť mestám možnosť odbornej konzultácie otvorených otázok.

Únia miest Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zorganizovala Celoslovenskú online konferenciu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu. Cieľom online konferencie bolo ponúknuť mestám možnosť odbornej konzultácie otvorených otázok v súvislosti s prípravou na vykonávanie nových povinností, ktoré mestám stanovuje schválený návrh zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za MŠVVaŠ SR sa konferencie zúčastnili: PhDr. Saskia Repčíková, poradca ministra školstva, PhDr. Viera Hajdúková, PhD., odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania PaedDr. Anna Chlupíková. Úprimne nás teší záujem miest o odbornú konzultáciu povinného predprimárneho vzdelávania aj online formou, a takisto ich zodpovedný prístup k príprave jej implementácie do praxe.

Zdroj

bottom of page