top of page

ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA v ôsmich najväčších mestách Slovenska

14. decembra 2020

Bratislava

Veľkú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú práve samosprávy, ktoré majú vplyv na to, aké výsledky dosahujeme. Preto je z nášho pohľadu dôležité, aby samosprávy vnímali odpadové hospodárstvo ako jednu z kľúčových a strategických oblastí nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov.

Zdroj

bottom of page