top of page

Ak nebude vyhlásený núdzový stav, obce nemôžu obmedziť prevádzkový čas podnikov ani nočnú slobodu pohybu

20. septembra 2021

Bratislava

Je dobré, že Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje epidemiologické opatrenia nie celoplošne, ale podľa lokálnych podmienok a vítame tento prístup. Avšak, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je nerealizovateľný a preto je potrebné nájsť iné riešenie,“ zhodnotil prezident ÚMS Richard Rybníček.

Zdroj

bottom of page