top of page

20. výročie vstupu SR do EÚ

2. mája 2024

Bratislava, Slovakia

1.máj 2004 bol výnimočný deň. V Bruseli vztyčovali nové vlajky a medzi nimi aj našu, slovenskú. Slovensko vstúpilo do EU a začala nová éra nielen pre občanov, ale aj pre slovenské mestá. Za 20 rokov sa mestá zmenili na nepoznanie. Vďaka európskym zdrojov sa v mestách zrekonštruovali škôlky, školy, sociálne zariadenia, historické budovy, kultúrne a športové zariadenia, chodníky, cesty, námestia a parky, mestá sa zazelenali a rozkvitli. Mestá sa stali lepším miestom pre život
ĎAKUJEME!

Zdroj

bottom of page