top of page

Špeciálne nádoby a minimálnu frekvenciu odvozu kuchynského odpadu britská vláda neurčuje

16. februára 2021

Bratislava

Zber a odvoz kuchynského odpadu by sa mal podľa existujúcej vyhlášky realizovať podľa typu používanej nádoby na bioodpad. Pri samostatnom zbere v otvorených, vetraných nádobách raz za týždeň, neupravené nádoby by sa mali vyvážať dvakrát týždenne.
Úprava predpisu na poslednú chvíľu vyvolala značnú nevôľu samospráv, ktoré upozorňujú na podstatné navýšenie nákladov a nezmyselnosť centrálneho určovania typu nádob a frekvencie ich odvozu.

Zdroj: Odpady-portal.sk Ako často sa odváža kuchynský odpad v zahraničí a stanovujú sa podmienky zberu na centrálnej úrovni? Spravodajstvo | 17.02.2021 | Martin Rojko Zber a odvoz kuchynského odpadu by sa mal podľa existujúcej vyhlášky realizovať podľa typu používanej nádoby na bioodpad. Pri samostatnom zbere v otvorených, vetraných nádobách raz za týždeň, neupravené nádoby by sa mali vyvážať dvakrát týždenne. Úprava predpisu na poslednú chvíľu vyvolala značnú nevôľu samospráv, ktoré upozorňujú na podstatné navýšenie nákladov a nezmyselnosť centrálneho určovania typu nádob a frekvencie ich odvozu. Vyhlášku ministerstva životného prostredia čaká zrejme ďalšia aktualizácia. Odpady-portal.sk sa pozrel na prax zavádzania triedenia kuchynského odpadu v zahraničí. Vo Veľkej Británii platí táto povinnosť až od roku 2023. Už niekoľko rokov však prebiehajú prípravy a zvažujú sa riešenia aj na základe praxe miest, kde už triedia. Určuje britská vláda podmienky zberu bioodpadu? Koľko samospráv triedi kuchynský odpad v súčasnosti? Ako často sa vyváža tento odpad? Akú frekvenciu štát odporúča? Aká forma zberu sa považuje za najlepšiu? Čo je preferované riešenie spracovania odpadu: bioplynky alebo kompostárne? Aká je výška odhadovaných nákladov na zavedenie zberu v Anglicku a aké výdavky chce štát hradiť? Spôsob zberu je na mestách “Rozhodovanie na miestnej úrovni je kľúčom k určeniu najlepších opatrení pri zbere a recyklácii odpadu pri zachovaní nákladovej efektívnosti,” konštatuje správa parlamentného výboru “Odpadová stratégia: dôsledky pre samosprávu”. Uvádza potrebu rovnováhy medzi rozhodovaním na lokálnej úrovni a stanovením povinností centrálnou vládou z pohľadu zvyšovania kvality a kvantity recyklácie. “Nesúhlasíme však so záverom, že štátna stratégia by sa mala snažiť diktovať z centra, o čom sa vie najlepšie rozhodnúť na lokálnej úrovni.” “Je oprávnené, ak vláda určuje, ktoré materiály sa budú recyklovať. Ale nazdávame sa, že miestne orgány by si mali zachovať čo najväčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o spôsobe zberu vo svojich komunitách,” uvádza správa. Zber kuchynského odpadu Tretina samospráv vo Veľkej Británii realizuje triedený zber kuchynského odpadu už v súčasnosti. Najväčšou prekážkou sú počiatočné náklady na zavedenie tohto zberu, ktorý má byť povinný od roku 2023. Vláda má preto okrem legislatívy, stanovujúcej jednotný prístup ku zberu jednotlivých prúdov, zároveň finančne podporiť separovaný zber kuchynského odpadu. Zber tohto odpadu v Anglicku každoročne rastie od roku 2010, pričom v roku 2017 sa vyzbieralo celkovo 386-tisíc ton. Odhady recyklačného potenciálu hovoria o vyše 1,3 mil. ton, ak by sa do zberu zapojili všetky domácnosti. Z analýzy vyplýva, že ak by všetky samosprávy zabezpečili vhodné nádoby pre zber kuchynského odpadu od domu k domu, zvýšilo by to množstvo vyzbieraného odpadu o 1,35 mil. ton do roku 2029. Miera recyklácie komunálneho odpadu v Anglicku by vzrástla o 5 %. Väčšina miest odváža raz týždenne Kuchynský odpad vlani triedilo 51 % anglických miest. Vyše tretina odváža nádoby iba s odpadom z kuchyne každý týždeň, 12 % ho odváža zmiešaný so záhradným zvyčajne raz za dva týždne. Zvyšné štyri percentá samospráv zbierajú samostatne aj spoločne a vyvážajú podľa potreby. Rozhodnutie o frekvencii zberu kuchynského odpadu necháva štát na samosprávach. “Nemienime to určovať centrálne. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby domácnosti mali k dispozícii pravidelný odvoz, a najmä zapáchajúci odpad sa často vyvážal,” uvádza stanovisko vlády. Zo správy zároveň vyplýva, že britská vláda navrhovala pri samostatnom zbere kuchynského odpadu odvoz minimálne raz týždenne, malo by však ísť iba o odporúčanie. Bioplynové stanice ako preferované riešenie Zdá sa, že preferovaným riešením bude spracovanie odpadu anaeróbnym spôsobom v bioplynových staniciach. Bioplynové odvetvie viedlo vytrvalú kampaň za využívanie odpadu v týchto zariadeniach a premenu na prírodné hnojivo a obnoviteľnú energiu. Podľa odhadu WRAP by britské bioplynové stanice dokázali vyprodukovať tisíc GWh elektriny, čo by pokrylo mesačnú potrebu milióna domácností. Britská vláda preferuje tento spôsob spracovania kuchynského odpadu. Hoci priame environmentálne, či ekonomické porovnanie s kompostárňami neuvádza. Iba konštatuje, že anaeróbny proces predstavuje najlepší spôsob z environmentálneho hľadiska. Argumentuje produkciou energie a hnojiva. Koľko to bude stáť Náklady na spustenie samostatného zberu kuchynského odpadu vo všetkých domácnostiach iba v Anglicku sa odhadujú na 180 – 260 miliónov libier. Medzi tieto náklady sú započítané výdavky na ďalšie nádoby a vrecká pre domácnosti, vozidlá, aj prepravné náklady na odvoz odpadu do bioplynových staníc. Všetky nové počiatočné aj prevádzkové náklady by mal preplácať štát. Samosprávy však vyjadrujú určité pochybnosti, či sa tak naozaj stane. Triedený zber kuchynského odpadu má podľa odhadov Národnej komisie pre infraštruktúru usporiť samosprávam do 400 miliónov libier investičných nákladov a 1,1 miliardy prevádzkových nákladov v rokoch 2020-2050. https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105889/specialne-nadoby-a-minimalnu-frekvenciu-odvozu-kuchynskeho-odpadu-britska-vlada-neurcuje.aspx

Zdroj

bottom of page